Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

1878 - 2018 год.   

Сто и четиридесет години традиция, упорит труд и вяра в бъдещето !

Новини

Заглавие на новина пример 2

Заглавие на новина 1

Проекти

Училищни столова и закусвалня
Обновяване на училищния двор