Обществен съвет

Обща информация

Към училището действа Обществен съвет съгласно ПРАВИЛНИКА за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищатаОбществен съвет

Учредително събрание- 21.11.2022г

Научи повече