Ръководство

Директор -Светла Ганева 

Учители Антония Василева

Екатерина Желева

Диляна Стоянова

Милена Димитрова

Златомира Стоянова

Атанаска Танева